Archè

Op zoek naar een nieuw begin? Niki coacht je eerlijk op weg!

Wat een fijn gesprek heb ik gehad! Met een coach die weigert haar klanten blaasjes wijs te maken. Die geen loze beloftes doet als: “Tien (dure) sessies bij mij en je bent volledig als nieuw”. Die, integendeel, zelfs al na één sessie sommigen de laan uitstuurt met de woorden: “Volgens mij was dit voldoende, ik kan niet meer voor je betekenen dan wat ik net voor jou heb gedaan.” Ook al smijt ze daarmee het geld van de eventueel volgende sessies rechtstreeks in de vuilbak. Die haar cliënten vooral een kans op een nieuw begin biedt. Eerlijk, waarachtig, betrouwbaar, loyaal, professioneel en vooral open en warm. Dat is de indruk die Niki Vervaeke van Arche Coaching & Counselling op mij heeft gemaakt.

Niki biedt je een kans op een nieuw begin

Niki is een open persoon die warm communiceert. Ze luistert én stelt naar eigen zeggen goede, zelfs ‘ambetante’ vragen waardoor mensen zichzelf in vraag stellen. Tijdens het intakegesprek legt ze uit wie ze is, hoe ze te werk gaat, wat ze verwacht, maar ook wat ze niet verwacht. Tegelijk toetst ze af wie voor haar zit en wat die persoon precies hoopt te verkrijgen of waarmee die worstelt. Niki wil vooral dat haar cliënten open en eerlijk kunnen spreken met haar, dat het veilig is, dat mensen weten dat er niet geoordeeld wordt. Op basis van dat gesprek wordt gekeken of mensen al dan niet voor een coaching bij Niki opteren. Niki werkt altijd op maat van de persoon die voor haar zit. Soms ligt de focus op vastgeroeste overtuigingen of gedachten, andere keren suggereert ze praktische oplossingen voor onoverkoombaar lijkende problemen. Het belangrijkste is dat de cliënt op zijn/haar eigen tempo in beweging kan komen. Tegelijk zijn mensen altijd vrij om op hun eigen manier aan de slag te gaan met wat werd besproken, of net niet. “Ik bied hen een kans op een nieuw begin, zij hebben de keuze die te grijpen”, zegt Niki.

Moeilijk woord: transactionele analyse

Niki werkt met verschillende methodieken, een ervan is de transactionele analyse. Ze licht de methode kort toe maar geeft mee dat het allemaal iets complexer is dan wat je in vijf zinnen uit de doeken kan doen: “Als je jong bent, kom je allerlei zaken tegen, maar op dat moment ben je emotioneel nog niet voldoende uitgerust om daar adequaat mee om te gaan. Het gevolg is dat je je aanpast en een ‘overlevingsstrategie’ of ‘coping mechanisme’ ontwikkelt om op te groeien. Die mechanismen variëren van persoon tot persoon. De een trekt zich terug in stilte, de ander begint hard te werken, nog een andere rebelleert, soms met humor als masker. Tegelijk krijg je een kader en waarden mee van je ouders, de maatschappij, je vrienden. Je bevindt je altijd in een bepaalde context of zelfs meerdere contexten. Ook dat kleurt je ontwikkeling, je denken en doen.”

En dan ben je volwassen, of wat daarvoor moet doorgaan

“Voor je het weet ben je ‘volwassen’, maar dat betekent niet dat je je volwassen gedraagt. Je wordt soms geraakt en reageert dan als kind of ouder, omdat dat is wat je kent en wat je tot nu toe altijd geholpen heeft. Maar soms kom je in situaties terecht waar je als het ware in vastloopt. Via transactionele analyse kan je inzicht krijgen en leren wat je nodig hebt om hier wel mee te kunnen omgaan. Let wel, dat wil niet zeggen dat je niet meer hoeft te evolueren, je leven blijft één groot leerproces, werkelijk elke dag krijg je een kans op een nieuw begin. Het is ook fijn om te ontdekken waar je passie zit, bij welke zaken jij je vrij voelt, waar je in ‘je vrije kind’ bent”, vertelt Niki verder.

“We hadden het trouwens ook even over mij en weet je wat Niki me zei, na ons gesprek? Dat taal, schrijven en communicatie mij in een flow brengt. Dat is mijn eigen vrije kind! Vind ik leuk.”

Inzicht is cruciaal voor een ‘gelukkig’ leven

Elke situatie, elke cliënt en elke kans op een nieuw begin vraagt een eigen specifieke aanpak. Daarom hanteert Niki verschillende methodieken. Al naargelang van de vraag en de persoon wordt het soms een wandelgesprek, werkt Niki met lichaamsbewustzijn, gaat ze aan de slag met Voice Dialogue of werkt ze rond de Innerlijke criticus of het Innerlijk Kind. Voor haar gaat het niet om de juiste en enig zaligmakende methodiek maar wel om op maat van de cliënt iets te kunnen aanbieden dat voor die persoon werkt. Dat vraagt een brede kijk én een aparte aanpak. Soms ligt de focus op communicatie. Om dat duidelijk te maken aan de klant maakt Niki gebruik van de Roos van Leary, of oefent ze met verbindende communicatie. Een ander begrip dat me is bijgebleven uit ons gesprek is ‘spiegeleffect’. Dat treedt op als je een negatief kenmerk van jezelf herkent in de ander. Je haren gaan meteen rechtop staan en je wordt automatisch een kat. Zo herkenbaar, en zo uitdagend om ermee aan de slag te gaan.

Pittig en eerlijk

Als coach wordt Niki ook constant geconfronteerd met zichzelf en dat beschrijft ze als ‘pittig’. Ze heeft vaak toffe en boeiende gesprekken en leert constant bij. Ze is de eerste die zegt dat ze de waarheid niet in pacht heeft. Veel coaches beloven van alles: “Doe dit en doe dat, en het komt allemaal goed”. Er is geen haar op het hoofd van Niki dat eraan denkt mensen te beloven dat hun leven perfect op de rails zal staan na tien gesprekken. Wat ze dan wel doet? Ze biedt hen een kans op een nieuw begin. Niki is goed in duwen, trekken, peuteren, vragen stellen en inzicht geven in wat er verkeerd loopt. Sommigen hebben dat getrek en gepeuter zelfs niet nodig. “Veel mensen komen langs met een bepaald probleem, en dan blijkt in de loop van ons gesprek dat het echte probleem een stuk dieper ligt. Zodra ik dat aanvoel, stel ik een vraag en komen we soms op een heel ander spoor terecht. Het probleem blijkt dan van een heel andere orde te zijn. En dan kunnen we beginnen werken aan inzicht en echte oplossingen,” vertelt Niki. “Als er op een bepaalde vraag een stilte volgt, weet ik: deze vraag was de goede. De doos tissues staat altijd klaar, want er vloeien vaak tranen.”

Vat vol uiteenlopende ervaringen en opleidingen 

Wie is Niki? Niki is van opleiding licentiate in (internationale) politieke en sociale wetenschappen. Ze heeft altijd in jobs gewerkt die te maken hadden met maatschappelijke dienstverlening, sociale thema’s, mensen met beperkingen, onderwijs. Ze werkt, naast haar coachingpraktijk, ook in de geestelijke gezondheidszorg. In die job is rechtstreeks contact met mensen primair. “In mijn werk als ombudsvrouw patiëntenrechten komen mijn opleidingen goed van pas. Ik moet de wet kennen en kunnen toepassen, maar tegelijk aan tafel zitten met een persoon die kampt met een psychisch lijden. Naar die persoon kunnen luisteren en snappen wat eigenlijk de echte vraag is. Daar is mijn focus heel duidelijk, ik stimuleer de patiënt om telkens opnieuw in contact te treden met diegene waarover het gesprek of de vraag gaat. Die combinatie van werken met mensen en theoretische kennis pragmatisch omzetten vind ik fantastisch. Ook binnen dit kader verhoud ik mij tot iedereen op dezelfde manier en dat levert soms heel intieme gesprekken op. Als ik dan vraag waarom ze hetzelfde niet aan een ander vertellen, krijg ik dikwijls het antwoord: “Jij behandelt me niet als een zieke, je luistert echt”. En dat is inderdaad zo. Niki houdt mensen in hun waarde en luistert écht naar hen.

“Niki behandelt niemand als een zieke, houdt mensen in hun waarde en luistert écht naar hen.”

Bewust gekozen voor naam Archè als kans op een nieuw begin

Niki heeft haar praktijknaam Archè heel bewust gekozen. Archè – spreek het uit als archei – is oud-Grieks en betekent ‘begin’. Archè biedt je inderdaad de kans op een nieuw begin. “Je kan altijd opnieuw beginnen, altijd opnieuw kiezen hoe je met iets omgaat en hoe je op iets reageert. Daarmee wil ik niet zeggen dat alles je eigen verantwoordelijkheid is, want er zijn zoveel zaken die gebeuren waar we als persoon geen vat op hebben. Je kunt wel leren zaken op een andere manier te bekijken en anders te reageren. Veel ervan heeft te maken met zelfinzicht en zelfvertrouwen”, zegt Niki. “Weten wat je nodig hebt, wat je behoeften zijn, weten hoe je die communiceert, weten hoe de andere communiceert en zo tot verbinding komen met de ander en ook met jezelf, het is niet altijd eenvoudig maar wel superboeiend!”

Vrijwilligerswerk in Namaste-huis

Niki werkt ook als vrijwilligster in het Namaste-huis in Nevele. Zelf omschrijft ze het als haar kleine bijdrage tot een betere maatschappij. Het Namaste-huis is een time-out huis, intussen erkend door minister Vandeurzen, voor mensen die nood hebben aan een pauze omwille van allerlei redenen zoals burn-out, depressieve gevoelens, vermoeidheid, een rouwproces, te veel aan hun hoofd hebben … Mensen krijgen er een kans op een nieuw begin, en vaak grijpen ze die mogelijkheid met beide handen aan”, zegt Niki. “Je verblijft er in een groep van maximaal 6 personen, van maandag tot en met vrijdag. Er zijn groeps- en individuele activiteiten, groepsmomenten, babbeluurtjes, én de nodige me-time.”

Bescheiden als ze is

Hoewel ze goed werk verzet en mensen vooruithelpt relativeert ze zichzelf voortdurend, en dat siert haar enorm. “Ik doe mijn best”, zegt ze, “en dat is het maar. Want ook ik heb moeten leren wie ik ben en wat ik als coach kan betekenen. Ik heb de waarheid of de oplossing voor jouw vragen niet in pacht, Ik kan je problemen niet oplossen voor jou, maar ik kan je wel een paar inzichten, tools, werktuigen meegeven waar je dan zelf mee aan de slag kan. En daarin mag jij zelf je tempo bepalen en kiezen. Soms gaat het snel en soms duurt het jaren, omdat het probleem bijvoorbeeld al jaren aansleept. En dat mag allemaal, we zijn allemaal maar mensen.” Als Niki coacht, dan zit ze naar eigen zeggen in een flow. “Ik word daar rustig van, voel de dingen aan en snap ze. Om wat ik ervaar, zie en aanvoel te kunnen ‘hertalen’ naar iets waar mensen zelf mee aan de slag kunnen, volgde ik verschillende opleidingen. Via die cursussen leerde ik de theoretische achterliggende modellen kennen die ik in mijn praktijk hanteer”. Niki blijft cursussen volgen omdat ze telkens opnieuw bijleert en die kennis ook kan teruggeven aan haar cliënten.

“Ik ben overtuigd aanhanger van het idee dat je terugkrijgt wat je geeft.”

Huis van zoete inval

“Ik ben een huis van zoete inval. Iedereen is welkom. Er is altijd eten en koffie, altijd met liefde klaargemaakt. Ik ben overtuigd aanhanger van het idee dat je terugkrijgt wat je geeft.” Dit citaat tekent Niki Vervaeke van Arche compleet! Coaching nodig? Wil je een kans op een nieuw begin? Geef Niki dan de kans om je te helpen. Want dat verdien je, dat ben je waard.

 

Bron:https://c-bon.org/kans-op-een-nieuw-begin/