Archè
Date:February 29, 2016

Schuldgevoel

Heb je soms last van schuldgevoelens? Had je graag anders gereageerd? Had je het liever anders gedaan? Herken je het ‘wat als’ – gevoel? …

Iedereen heeft wel eens last van schuldgevoel. De term dekt echter de lading niet want schuld kan je niet voelen, schuldgevoel is namelijk geen gevoel.

Schuldgevoel is een gemoedstoestand waarbij je geweten je plaagt om wel of niet gedane zaken. Je hebt iets gedaan (of net niet) dat niet in overeenstemming is met jouw waarden en normen en dat merk je.

Het effectieve gevoel dat erbij komt is vaak spijt of berouw.

Bij gezond schuldgevoel kan je zelf de touwtjes in handen nemen en er iets aan doen, je kan de toestand veranderen door actie te ondernemen:

  • je verontschuldigen
  • je voornemen het niet meer zo ver te laten komen

Er bestaat ook ongezond schuldgevoel. Hier wordt het schuldgevoel alleen maar groter, overheersender. Het leidt het tot frustratie en een gevoel van verlamming.

Alleen, schuldgevoel is geen echt gevoel maar een gemoedstoestand. Het is een toestand die maskeert wat je eingelijk echt voelt.

Wat zit er dan eigenlijk onder dat schuldgevoel?  Welk(e) gevoel(ens) zijn er dan wel aanwezig?

  • Machteloosheid
  • Frustratie
  • Onzekerheid
  • Spanning
  • Angst

liggen vaak aan de basis van deze gemoedstoestand.

Kan je hier iets aan doen? Hoe ga je hiermee om?

  1. Bewustwording van het schuldgevoel
  2. Inzicht in jezelf en de emotie die schuilgaat onder dat schuldgevoel
  3. Begrip en  (h)erkenning van die onderliggende emotie

Wil je je schuldgevoel aanpakken en hier beter mee kunnen omgaan?

Neem contact op en we gaan met jouw gevoel aan de slag.